Novinky, které by neměly uniknout Vaší pozornosti:

• Od 1. 1. 2024 dochází ke snížení státní podpory stavebního spoření na polovinu, tedy max. 1 000 Kč/rok pro nové i stávající smlouvy. Kromě snahy vlády ušetřit je důvodem fakt, že lidé naspořené peníze používají zpravidla k jiným účelům než pro zajištění vlastního bydlení.

• Příznivým krokem je naopak spuštění DIP (dlouhodobého investičního produktu), který výrazně rozšiřuje okruh daňově zvýhodněných možností spoření na stáří.

• Celkový limit pro odečet ze základu daně na všechny daňově podporované produkty spoření na penzi bude nově 48 000 Kč ročně. Doposud platil limit 24 000 Kč na penzijní připojištění či doplňkové penzijní spoření a 24 000 Kč na životní pojištění.

• Od poloviny roku dojde ke změně státní podpory penzijního spoření, ta bude dosahovat 20 % z měsíční úložky až do výše 1 700 Kč. Minimální měsíční investice pro získání podpory však stoupne na 500 Kč, lidé pobírající starobní důchod pak nárok na podporu ztratí úplně.

• Zvyšuje se daň z nemovitých věcí, a to v průměru o přibližně 80 %. I po této úpravě však bude zdanění vlastnictví nemovitosti ve srovnání se zahraničím poměrně nízké.

• Změny se odehrály i v nastavení DPH, kdy dochází k redukci počtu sazeb na základní 21 % a sníženou 12 %. Fakticky jsme tak svědky snížení DPH například na potraviny, stavební práce či nové byty. Vláda potěšila čtenáře, jelikož na knihy nově platí nulová sazba.

• Naopak daňové změny se výrazně dotknou vysoce příjmových domácností, neboť dochází ke snížení prahu 23% sazby daně z příjmů fyzických osob ze čtyřnásobku na trojnásobek průměrné mzdy.

• Připlatí si rovněž OSVČ. V letech 2024-2026 postupně vzroste minimální vyměřovací základ pojistného na sociální pojištění z 25 % na 40 % průměrné mzdy. Zároveň budou OSVČ hradit pojistné z 55 % základu daně namísto současných 50 %.

• Minimální záloha OSVČ na sociální pojištění se od ledna zvyšuje na 3 852 korun měsíčně, přičemž minimální záloha na zdravotní pojištění stoupne na 2 968 korun. Pokud tedy podnikáte, nezapomeňte nastavit správnou výši plateb.

• Hlouběji do kapsy budou muset sáhnout i firmy, neboť sazba daně z příjmů právnických osob se zvyšuje z 19 % na 21 %. Jde o stěžejní bod vládního konsolidačního balíčku, tedy souboru opatření s cílem ozdravit veřejné finance.

• Změny se dotknou i rodin s dětmi kvůli omezení daňové slevy na manžela či manželku. Zároveň se ruší sleva na studenta a za umístění dítěte do školky. Novinky dopadnou i na řidiče, roční dálniční známka od března podraží na 2 300 korun.

Výše uvedený výčet rozhodně není úplný, neboť změn v zákonech ovlivňujících naše finance letos přichází celá řada. Naštěstí na to nejste sami. Pokud byste chtěli pomoci sestavit rodinný rozpočet, optimalizovat investice na penzi či se lépe chránit před nepříznivými životními událostmi, jsem Vám plně k dispozici.